Vrede waar geloof vrees verdryf

Ds Gert Victor - 6 Desember 2020

DANKOFFERS

Elektroniese Oorbetalings:

NG Kerk Harrismith

ABSA (334633).

Tjekrek. Nr. 910580019

Vrede waar geloof vrees verdryf

Sondag 6 Desember 2020 – Ds GD Victor

 

Skriflesing: Lukas 2:13-14, 25-32

 

Wat beteken “vrede” regtig? Vrede is nié ‘n oppervlakkige gemoedelikheid of welwillendheid ter wille van die vrede nie. Die vrede wat in God is (wat Hý gee) sny baie diep. Dit stel bloot. Dit vra doelbewuste keuses, en verandering, en versoening.

Jesus het goed geweet dat geloof in Hóm ook spanning sou bring in mense se gemoed en tussen mense. Die keuse vir Jesus is ‘n keuse vir vrede, en nie almal hou van vrede nie (ek ken baie mense wat floreer op konflik) Dit is óók waar dat ons nié kan sê daar is vrede as mense in verhoudinge maar net stilbly terwyl daar van versoening geen sprake is nie.

Iemand het gesé die ou sondige mens in ons het ‘n natuurlike weerstand teen die  boodskap van Kersfees. Ons kan baie daaroor debateer, en dalk verskil jy van mening… Maar kinders van God is nie veronderstel om beheer en regeer te word deur die oú mens nie. Paulus sê : “dit is nie meer ék wat lewe nie, maar Christus lewe nou in my” én tog sê dieselfdce Paulus : “die goeie wat ek wil doen doen ek nie, en die slegte wat ek nie wil doen nie, doen ek.” Ons dra hierdie stuk wêreld in ons. Hierdie stuk weerstand teen die evangelie van versoening. Daarom moet ons onsself gedurig ondersoek in die lig van die Woord van God. Daarom is Kersfees ‘n oproep tot getuienis….. maar ook ‘n oproep tot getroue selfondersoek, en kritiese selfbeoordeling, en onderwerping in gehoorsaamheid aan die wil van God. 

Dit word algemeen aanvaar dat Kersfees ‘n tyd is van liefde, vrede en welbehae. Dis amper of die gejaagdheid en onverdraagsaamheid plek maak vir iets anders…

Met die heel eerste Kersfees in Bethlehem was daar óók iets ánders in die lug. Die engele sing van God se vrede en liefde vir mense, en die skaapwagters en wyse manne is verwonderd oor die kindjie wat hulle vind in ‘n klein dorpie in ‘n eenvoudige krip, in ‘n nederige stal. Almal was bly oor God wat gewys het wat Hy bedoel met liefde en vrede vir Sy mense. 

Maar daar was ook iets ánders, en as ons Lukas mooi lees sien ons dit raak. Daar was óók baie prominente emosies van angs, vrees en konflik. Sagaria in die tempel het geskrik toe die engel hom vertel van die geboorte van Johannes die Doper. Maria was verbysterd toe die engel na haar toe kom. Ook die skaapwagters het baie groot geskrik. En drie keer moet die engel vir húlle, en vir óns, sê : “Moenie bang wees nie!” Matteus vertel van die vrees van die wyse manne, en van Jesus se ouers, vir koning Herodus, wat hulle gedwing het om ‘n ompad te volg, en om na ‘n vreemde land te vlug. Daardie eerste Kersfees is nie net gekenmerk deur vrede, vreugde en liefde nie, maar verál ook vrees, angs, spanning en konflik. 

Wat wil Kersfees en die Evangelie van Jesus sê oor ons bangwees, en oor die konflik in ons lewens en in die wêreld?… want ons moet nou nie vandag sit en maak of ons nie konflik en onsekerheid beleef nie. Dit help nie jy probeer deur die lewe gaan soos die ou kinderliedjie sê : “Ek’s ‘n dapper muis, kyk hoe stap ek deur die huis, en daar’s niks waarvoor ek skrik nie!” Selfs die dapperste van dapper muise moet iéwers erken “Hier is baie dinge in hierdie huis waarvoor ek eintlik regtig skrik!” ’n Mens kan nie vir ewig jou eie konflik, vrese en bekommernis weg-praat, weg-wens, weg-manipuleer, of weg-domineer nie. 

Ek is seker baie van ons is bang. Baie mense sit vandag met konflik in hulle lewe, of  onsekerheid… oor swak gesondheid, oor kinders, oor werk, finansies, huweliksonsekerheid dalk… Iemand sê sy is bang vir Kersfees want dis die laaste Kersfees saam met haarkinders. Iemand anders sé Desember is vir hom ‘n besonder moeilike tyd want dit herinner hom aan ‘n traumatiese gebeurtenis in die verlede. Nóg iemand verlang na ‘n geliefde wat nie meer daar is nie. Van ons jongmense sit met onsekerhede oor die toekoms. Ander is bang om hulle ouers teleur te stel, of dat hulle nie by die groep sal inpas nie. 

Ons sit met hierdie “bang-wees” in die lewe – vir misdaad, vir plaasaanvalle, dat ons  kinders meegesleur sal word deur negatiewe invloede… baie is bang vir eensaamheid, vir die ouderdom, en vir die dood as die groot laaste vyand…

Kersfees sê ons moét hierdie vrese en konflik raaksien. Ons mag dίt, en die emosies wat ons dalk mag beleef, nie sondermeer onder die JingleBells-mat invee nie.

Ons kan vandag alles wat goed en mooi is in die lewe beklemtoon, en die vrede, vreugde en liefde van Kersfees, en van alles waarmee God ons seën uitlig, maar dit sou nie die volle werklikheid wees nie. Soms moet mens ook erken álles is nie net maanskyn en rose nie… dalk ook nie in jou eie gemoed nie.

Toe Sagaria skrik, was die engel se woorde : “Moenie bang wees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor”… en vir Maria sé die engel : “…God bewys genade aan jou”… en vir die skaapwagters : “… vandag is die Verlosser vir julle gebore.” Moenie bang wees nie!!! Dit is die goddelike uitkoms van die Evangelie waarin jy en ek glo. Moenie toelaat dat die konflik in jou gemoed, in jou lewe en omstandighede en verhoudinge jou goddelike vrede kom steel nie. 

Ek weet vanoggend van baie mense wat diep konflik beleef… pa’s en seuns wat mekaar nie kan en wil vergewe nie… broers wat weier om mekaar in die oë te kyk… families wat nie kan vrede maak nie… huwelike waar klein jakkalsies die wingerd verniel… kinders wat hulle ouers afskryf… werkgewers wat werkers soos slawe behandel…

Die Switserse teoloog Karl Barth het hierdie aangrypende ding gesê : “Vrees het aan die voordeur kom klop. Geloof het oopgemaak. En toe was daar niemand nie.” Daar is nét één antwoord vir dίt wat ons vrede steel, en dit is geloof in God, gebou op ‘n lewende verhouding met Jesus Christus. Omdat Hy Immanuel is, God met ons, kan ons álle ón-vrede, en alles wat nié God se wil is nie, oorwin.

Dit is onmoontlik om regtig gelukkig te wees sonder vrede. En ons wil almal gelukkig wees. Om gelukkig te wees moet jy in vrede lewe… met jouself, jou medemens, die  natuur, die skepping, en met jou Skepper. En hierdie vrede het in die eerste plek nie te doen met uiterlike omstandighede nie, maar met jou verhouding met God, en jou houding teenoor die lewe vanuit jou verhouding met God.

Kersfees kom roep ons terug… na Bethlehem, na die geboorte, na Christus, terug na God se verlossing, terug na genade en vergifnis, vrede en die boodskap van die Kruis, terug na die pad van versoening. Vrede is ‘n gawe van God aan mense wat kies om volgens Sy wil te probeer lewe. En as jy dan doelbewus kies om konflik te vertroetel kies jy teen God se wil. En iewers gaan dit jou inhaal… 

Daarom is Kersfees ook ‘n goeie tyd om te vra : “Wat het dalk tussen my en God kom staan? en Wat staan tussen my en my naaste?” Daar is ‘n ou bekende formule wat sê : “Jesus eerste; ánder tweede; en ék laaste.” Dit sal goed wees as ons dit hierdie Kersfees kan nastreef. Om as kind van God ook vrede te maak met die mense rondom jou. Nie ‘n aardse vrede wat gekoppel is aan voorwaardes en kontrakte nie, maar God se onvoorwaardelike vrede. Die vrede van Christus wat Homself geoffer het, en wat alle verstand en emosie te bowe gaan. 

Kolossense 3:15 – “Laat die vrede van God in julle harte heers” – Die Griekse woord wat gebruik word beteken letterlik om vrede as “bemiddelaar” in jou lewe toe te laat. Laat toe dat vrede die “skeidsregter” in jou lewe wees.

Vrees het aan die voordeur kom klop. Geloof het oopgemaak. En daar was niemand nie!

Mag jy dίt hier aan die einde van die jaar 2020 beleef : Die soort vrede waar geloof , en jou verhouding met God, alle vrees en konflik oorbrug en oorwin.

Dit is die Woord van die Here!

Amen.

EREDIENSE

Nuutste Preke

Verloën jouself

Verloën jouself

Hierdie jaar gaan meer as ooit gekenmerk word deur groepe wat teenoor mekaar staan. Vanaf die kerk tot by die werk …