Die Wonderwerk van jou Doop

Ds Gert Victor - 18 Oktober 2020

DANKOFFERS

Elektroniese Oorbetalings:

NG Kerk Harrismith

ABSA (334633).

Tjekrek. Nr. 910580019

Die Wonderwerk van jou Doop

 

Sondag 18 Oktober 2020 – Ds GD Victor

 

Skriflesing: Matteus 3:13-17 en Lukas 3:21-22

 

Dalk ken jy die verhaal van die Hollander Corrie ten Boom en haar Christelike familie. Haar oupa Wilhelm te Boom het in 1844 naby Amsterdam ‘n gebedsgroep begin vir die redding van die Jode. Vir 100 jaar het die groep bestaan en elke week gebid, tot in 1944 toe die Ten Boom-familie na ‘n konsentrasiekamp gestuur is omdat hulle soveel simpatie gehad het met die Jode. Die aangrypende storie word vertel van Corrie se pa Caspar ten Boom… Toe die Jode gedwing is om ster van Dawid te dra, het Caspar ook in die ry gaan staan. Hy het gekies om die kenmerkende helder geel ster te dra omdat hy homself geidentifiseer het met die mense vir wie hy en sy familie al daardie jare getrou gebid het.

Waarom was dit nodig dat Jesus gedoop moes word? Hy was dan die sondelose Seun van God. Johannes die Doper het ook presies dít gevra toe Jesus daardie dag by die Jordaanrivier na hom toe kom : “Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?” Hoekom? Omdat Hy ons liefhet en Homself deur die doop (Sy eie doop) met ons identifiseer. Deur Sy doop as mens verbind Jesus Homself aan ons, en deur ons doop word ons aan Hom verbind… Soos Caspar teen Boom homself geidentifiseer het met die mense vir wie Hy so lief was. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Sy liefde het hom daartoe gedwing.

Uit Jesus se doop kan ons sekere afleidings maak oor ons eie doop en die betekenis daarvan  1. Doop sê jy is één met Jesus. Hy het Hom aan jou verbind.

  1. Doop sê ook jy is gekies deur die Vader. Direk na Jesus se doop gaan die hemel oop en kom daar ‘n stem wat sê : “Dit is My geliefde Seun oor wie Ek My verheug.” Dit is woorde wat nie net vir Jesus bedoel is nie, maar ook vir elkeen van ons… vir elke gedoopte. In Jesaja 43:1 kom sê Hy vir jou en my : “Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne.” God die Vader het Hom aan jou verbind. Toe jy gedoop is het Hy oor jou geglimlag. Hy was bly oor jou. Hy het gesê : “Jy is my geliefde kind”, en niks kan dit verander nie. In goeie en slegte tye bly Sy liefde vir jou onveranderlik. Hy het jou gekies, en wanneer Hy bly is oor jou maak niks anders saak nie.

Jy kan dalk vanoggend sê : “maar ek onthou dan nie eers my eie doop nie. Hoe kan dit my help?” Dink só daaroor… Wie van ons onthou ons eie geboorte? Niemand nie! Maar as jy kinders het onthou jy jou kinders se geboorte (so vaagweg dalk / of grepe daarvan, maar jy onthou)… maar nie jou eie geboorte nie. En tog is dit die belangrikste gebeurtenis in jou hele lewe, anders sou jy nie vandag hier gewees het nie. So onthou jy baie waarskynlik nie jou doop nie. Maar Iemand onthou! God die Vader onthou! Hy onthou dat Hy gesê het : “Jy is My geliefde, My kind, My seun. My dogter.” Dat Hy vir jou Sý naam gegee het. En God vergeet nooit nie.

  1. Die Doop sê ook jy is bekragtig deur die Heilige Gees. Veral Lukas lê in sy Evangelie klem op die HG en die verhouding tussen Jesus en die Gees. Toe Jesus gebore is was die HG Sy voorloper. Toe Jesus gedoop is was die HG die getuie. Toe Jesus versoek is het die HG Hom gelei. Toe Hy opgevaar het, het die HG Sy plek hier op aarde kom inneem. In álles wat Jesus doen is die HG teenwoordig. Johannes die Doper voorspel iemand sal kom om met die HG te doop en met vuur. Direk daarna is Jesus gedoop, en Lukas vertel die hemele het oopgegaan en die HG het op Jesus gekom in die vorm van iets soos ‘n duif.                                                                                                             Jesus word gedoop en die HG is teenwoordig! Dit gebeur nie sommer net toevallig nie. In die tyd van Noag was ‘n duif die teken van God se sorg en voorsiening, en dat Noag en sy familie veilig was. Jy en ek word gedoop en die HG is teenwoordig as bevestiging dat jy veilig is. As bevestiging dat God na jou toe kom, jou aanraak, jou in Sy arms optel en vashou. Hy is jou God. Hy wil hê jy moet as Sy kind lewe.
  2. Daarom beteken die doop ook ons word geroep om God te dien. Jesus se doop was die begin van Sy bediening. Só beteken jou eie doop dat God ‘n plan het met jou. Hy het ‘n plan met jou lewe en met die lewe van elkeen wat in Sy Naam gedoop is. Daar is ‘n goddelike roeping in hierdie wêreld met jou naam op, en soos jy groter word en aanstap deur die lewe wil God sien dat Sy roeping gestalte kry in jou. As verbondsouers moet ons ons kinders ook aanspoor en herinner : “onthou, God het ‘n plan met jou. Sy plan is dat jy Hom sal dien en tot Sy eer sal lewe. Dat jou woorde, gedrag en keuses sal getuig dat jy ‘n kind van God is en ‘n verteenwoor-diger van Sy Koninkryk hier op aarde.”

Jesus se doop is ‘n wonderwerk en gevul met wonderwerke. God is teenwoordig. Daar is ‘n stem uit die hemel. Die Heilige Gees manifesteer in die vorm van ‘n duif…                        Só is jou doop ‘n wonderwerk. Dat God jou God wil wees is ‘n wonder. Dat Jesus Hom aan jou verbind is ‘n wonder. Dat die Gees teenwoordig is en in jou lewe werk… dis niks anders as ‘n wonderwerk van God nie. By jou doop glimlag die Hemelse Vader oor jou. Hy is bly oor jou. Hy kom sê vir jou presiés dít wat Hy vir Jesus gesê het : “Jy is my seun, my dogter vir wie Ek oneindig lief is. En oor jou is Ek vir ewig bly!”                                                                                                        

Die doop kom herinner ons : “Onthou, jy loop nie die pad alleen nie. Jy is verbind aan die 3-enige God. Lank voor jy Hom kon kies, kies Hy jou. En roep Hy jou om Sy kind te wees. Die vraag is of jy al gekies het om Hom te dien met jou lewe.

Die doop is vir weerlose mense… vir mense wat nie vir hulleself kan praat nie, hullesef nie kan help, of kan versorg, of kan red nie.                                                

Die doop gaan nie oor ons wat vir God kies nie, maar God wat vir ons kies.                

‘n Bekende lied sê : “Vóórdat ek kon kies, kon vra, het U Seun my vloek gedra. U het my gekry vóórdat ek my skuld bely.”

Blaai gerus na die Johannes-Evangelie… In Johannes 2:29 is Johannes die Doper besig om te doop dat die stof letterlik staan soos mense na hom toe stroom. Hy doop dat die water so spat… en toe sien hy vir Jesus, en sê : “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” En toe Jesus die volgende dag weer daar verbyloop sê Johannes weer : “Kyk! Dáár is die Lam van God!” Mense het Jesus toe begin volg.

Jou en my redding wys weg van onsself na God toe. Die doop wys ook weg van onsself na God toe. Die doop is die teken (simbool) van ons redding… die grootste van alle wonderwerke.                                                                                                  

Ons is weerlose klein mensies… ons ware identiteit is juis in die sondelose volmaakte Lam van God. Dit is in die genade van ‘n Vader wat ons liefhet t.s.v. ons weerloosheid. God vra nie hoe goed is ek voordat Hy my seën nie. Hy vra nie eers hoe goed ek glo nie. Hy kies my t.s.v wie en wat ek is.    

Hoekom het Johannes gedoop? Sodat Jesus gesien kon word, en God se genade geken kon word. Hoekom doop ons? Sodat God se genade in Christus gesien en verkondig kan word.                                                                                                       

Mag jy ‘n lewende genade-teken in hierdie wêreld wees van (een vir) dié God deur wie jy verlos is. Dit is ‘n wonderwerk van God!

Amen

 

EREDIENSE

Nuutste Preke

Wat die meeste saak maak vir God

Wat die meeste saak maak vir God

Die afgelope week gesêls ons by ‘n geleentheid oor die jaar wat byna verby is. In baie opsigte was dit ‘n uitdagende jaar, en vir baie mense ‘n moeilike tyd.

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

Die afgelope week was ek in die oggendoordenkings besig om te fokus op wie God is. Ek het kortliks die drie persone waardeur God Hom aan ons geopenbaar…

Skryf met jou tone in die sand

Skryf met jou tone in die sand

Vandag is “Belydenis-Sondag”. Dit is deel van ‘n lang tradisie wanneer jong gelowiges geleentheid het om belydenis te doen van hulle verhouding met Jesus Christus en..