Oorlewing 101

Ds Ulrich Ohlhoff - 11 Oktober 2020

DANKOFFERS

Elektroniese Oorbetalings:

NG Kerk Harrismith

ABSA (334633).

Tjekrek. Nr. 910580019

Oorlewing 101

 

Sondag 11 Oktober 2020 – Ds Ulrich Ohlhoff

 

Skriflesing: Johannes 6:22-40

 

Verbeel jouself vir ’n oomblik jy het gaan stap en so erg verdwaal dat jy in ’n woestyn opgeïndig het. Die bottel water wat jy saamgebring het is al ’n uur of wat terug leeg, die son bak jou warm en jou keel raak net droeër en droeër. Jy besef dat jy in die moeilikheid is en jy probeer al die bear grills episodes wat jy gekyk het onthou, want jy besef nou is dit tyd om al jou kennis van oorlewing 101 te gebruik. Jy weet dit behels dat jy op ’n manier erens kos en water gaan moet kry, die vraag is net hoe?

Verbeel jouself nou weer jy is in die woestyn, maar saam met duisende der duisende mense. Julle het vrywillig in die woestyn ingetrek met die belofte en droom van ’n nuwe land vol van melk en heuning. Maar ongelukkig begin die son hier ook warm bak, daar is nie water om te drink of kos om te eet nie en ook hier weet almal dat kos en water die basis van lewe is. En net so min soos ek en jy vandag in ’n woestyn kos en water sou kon kry was dit moontlik vir die Israeliete. Maar dan gebeur ’n wonderwerk, eintlik wonderwerke. Daar word vir Moses gesê hy moet met sy kierie op ’n rots slaan en dan sal daar water uit die rots kom. Argeoloë meen dat hulle hierdie rots gekry het. Dit is in die hedendaagse Saudi-Arabië. Volgens Jesaja 48:21 het God gesorg dat die volk nie dors kry in die woestyn nie deur ’n rots oop te kloof en water daaruit te laat vloei.

God het nie net die volk se dors geles nie. Hy het ook in hulle kos beheoftes voorsien deur nog twee wonderwerke te laat plaasvind, elke oggend is daar manna in die kamp (iets soos brood) en ook kwartels wat daarmee saam geëet kon word gevind. Elke dag was daar genoeg vir die volk.

En so oorleef hierdie volk vir 40 jaar in die woestyn.

As ek vandag ons wêreld as ’n woestyn beskryf glo ek meeste mense sal verstaan. Nie dat ons noodwendig fisies nie kos of water het nie, maar die wêreld is so choaties dat ’n sinvolle lewensbestaan al hoe moeiliker word. Die wêreld is maar soos ’n woestyn, hard en moeilik om in te oorleef.

So hoe oorleef mens in hierdie wêreld? Waar kry ons kos en water?

Die antwoord vind ons in Johannes 6:22-40 wat ek vandag vir ons wil voorlees. Soos ek lees wil ek vra dat jy wel die agtergrond van wat ek oor die woestyn en die Israeliete vertel het ingedagte sal hou. Julle kan ook ingedagte hou dat die wonderwerk van die vermeerdering van die brood aan die begin van hoofstuk 6 plaasvind en Jesus daarna op die water loop.

Skriflesing – Johannes 6:22-40

Hoe oorleef mens vandag? Jesus se antwoord is eenvoudig, duidelik en sinvol. Jesus kom deur hierdie gebeurtenis en gesprek en kom sê:

Ek is die enigste weg tot lewe.  Hoe Hy dit doen is natuurlik briljant en dit is hierop wat ek vanoggend wil fokus.

Die hele gesprek gaan rondom die metafoor van brood die agtergond hiervan soos ek vroeër genoem het is die manna in die woestyn en die vermeerdering van die brood.

Hierdie veroorsaak dat die mense graag wil weet wie Jesus is en ons kan aanneem dat hulle begin dink, begin hoop dat Hy dalk die Messias is. Daarom vra hulle Hom n paar vrae onder andere vir n wonderteken wat kan bewys dat Hy van die hemel af gekom het en die beloofde messias is. Daarmee saam toets hulle Hom verder om steeds die metafoor van kos te gebruik en te vra, wat presies gaan Hy vir hulle gee. Moses het immers vir hulle Manna gegee. Hulle vra hierdie van Jesus nie omdat hulle manna soek nie, maar omdat hulle in die profete gelees het, dat die Messias wat sal kom, beter sal wees as Moses. Vir meeste Jode tot vandag toe was daar nie n groter man van God as Moses nie. Daarom moet die messias Moses oorskry. Jesus antwoord hierdie vir hulle op n briljante, baie direkte, maar tog ookindirekte manier. HY sê vir hulle – EK IS DIE BROOD WAT LEWE GEE.

Om hierdie antwoord mooi te verstaan moet ons dit opbreuk .

Die begin van Jesus se antwoord is EK IS!

Nou hoop ek julle dink onmiddelik aan God wat vir Moses gesê het dat wanneer die Egiptenare vra watter God hom gestuur het moet hy antwoord EK IS! God die groot EK IS!.

Jesus begin dus sy antwoord aan die jode om vir hulle te sê ja ek is die Messias, ja Ek is God! Maar hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan ongelukkig ook nie die tweede deel van sy antwoord nie. Hy sê vir hulle dat Hy nie vir hulle brood gaan gee nie, maar dat HY self die brood is. Hy gee Sy liggaam vir hulle om te eet en daarmee dui Hy aan dat Hy vir hulle aan die kruis gaan sterf. Hierdie boodskap is egter nie so verwelkomend nie en ongelukkig het van Jesus se eie dissipels hierop gereageer deur te sê, wat Hy nou sê is darem te erg. Hulle reageer so, want hulle verstaan dit nie. Hulle het nie n Koning gesoek wat aan n kruis hang nie, maar n koning wat oor Israel gaan regeer. Baie jammer dat hulle hierdie ongelooflike stelling van Jesus mis. Verder weet julle dat hierdie EK IS stelling een van sewe EK IS stellings in Johannes is, waar Jesus op verskillende manier en verskillende metafore vir hulle dieselfde boodskap bring. EK IS  – GOD, Messias.  

Wat egter vreemd klink in hierdie gesprek is dat Jesus nie stop om net na die brood of die manna te verwys nie, maar ook na Sy bloed. Nou weet ek dat ons wat die res van die storie ken alreeds weet Jesus sinspeel hier op die nagmaal en dat sy bloed ook as teken sal dien van n nuwe verbond, maar dink jouself egter vir n oomblik in hoe sou die mense wat na Jesus geluister het, dit gehoor het? Van hulle sou dalk skerp genoeg gewees het om te dink aan Moses wat die paaslam vir hulle gegee het en dat hulle eersgeborenes deur die bloed van die paaslam gered  is, maar meeste sou nie besef het waarmee Jesus hier besig is nie. Meeste sou gemis het dat Jesus se bloed soos water in ’n woestyn is. Dit gee lewe.

Wat egter baie belangrik is om hier te besef is dat Johannes wat hierdie evangelie geskryf het, dit nie net vir Jode geskryf het nie, maar inteendeel hoofsaaklik vir grieke. In sy skryf van die evangelie en ook spesifiek hierdie gebeurtenis is daar n paar sake wat Johannes in sy agterkop hou. In hierdie geval en so ook met al die ander 7 EK IS uitsprake is dit die griekse mitologie en godsdiens. Sonder om vanoggend in al die besonderhede in te gaan is dit net nodig om twee gode se name te ken. Dit is demeter en dionisius. Die gode van graan, brood, wyn, vrugbaarheid en lewe. Basies het die grieke geglo dat demeter die god was wat die seisoene beheer het en sodoende bepaal het wanneer daar reën val, wanneer daar somer is en wanneer plante kan groei of nie. Deur haar goedheid het sy dus kos verskaf en sodoende lewe. Hulle het baie feeste gehou in haar eer onder andere omdat hulle geglo het sy vir hulle sorg en vir hulle lewe gee. Baie dikwels is sy by feeste met die god dionisius gekoppel wat die god van wingerde en wyn was. Wat natuurlik die feestelikheid so bietjie aangehelp het.

Wat probeer Johannes dus vir hierdie grieke vertel. Nee dit is nie demeter of dionisius wat die god is wat lewe gee nie, wat kos gee nie, wat seisoene gee nie, wat water gee nie, maar dit is alleenlik JESUS. Jesus is die enigste weg tot die ewige lewe. En hierdie boodskap is die boodskap van die evangelie tot en met vandag.

Vanoggend is ek hier om vir jou of weereens te bevestig of vir die eerste keer te sê, daar is net een manier. Daar is net een manier om hierdie wêreld te oorleef. Om kos en water, in die vorm van Jesus se liggaam en bloed in jou lewe aan te neem, te eet en te drink en daaruit lewe te kry.

Jy kan nie aanhou om te leef soos jy wil en goeddink nie. Jy kan nie langer jouself ophou met die dinge waarmee jy jouself ophou nie. Dit is tyd dat jy tot bekering kom en hierdie uitnodiging van Jesus aanvaar. Die wonderlike is natuurlik dat HY getrou en regverdig is en Hy sal jou vergewe wanneer jy opreg jou sonde voor Hom bely en jou lewe vir Hom oorgee. Juis met die wete dat jy dit nie opgee nie, maar eintlik dat jy die ewige lewe verkry.

 

EREDIENSE

Nuutste Preke

Wat die meeste saak maak vir God

Wat die meeste saak maak vir God

Die afgelope week gesêls ons by ‘n geleentheid oor die jaar wat byna verby is. In baie opsigte was dit ‘n uitdagende jaar, en vir baie mense ‘n moeilike tyd.

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

Die afgelope week was ek in die oggendoordenkings besig om te fokus op wie God is. Ek het kortliks die drie persone waardeur God Hom aan ons geopenbaar…

Skryf met jou tone in die sand

Skryf met jou tone in die sand

Vandag is “Belydenis-Sondag”. Dit is deel van ‘n lang tradisie wanneer jong gelowiges geleentheid het om belydenis te doen van hulle verhouding met Jesus Christus en..