NG Gemeente Harrismith

Een in Liefde, Hart en Strewe is ons. Ligdraers in die Wêreld en Huisgesin van God

Eredienste elke Sondag 10–11am
Hoek van Warden Str. en Piet Retief Str. Harrismith

Kategese

Kategese word elke Sondag om 09:00 in die jeugsentrum aangebied.  Die lesse wat aanlyn tydens die inperking aangebied was is op die webwerk beskikbaar.

EREDIENSTE OM 10:00

As gevolg van die landwye inperking word slegs 250 lidmate per diens toegelaat. Lidmate moet registreer by: 

 Daar is ook video en audio opnames, sowel as geskrewe teks van eredienste beskikbaar.

Daaglikse Oordenkings

Ons leraars deel elke dag tydens die “Lock-down” periode  ‘n daaglike oordenking met ons.

Een in Liefde, Hart en Strewe is Ons. Ligdraers in die Wêreld en Huisgesin van God .

KERK AKSIES

Raak gerus betrokke.

Eredienste

Kategese

Gebedsbyeenkomste

Koningskinders

Diens van Barmhartigheid

Kampe

Aksie 65+

Wyksbyeenkomste

Koor

KERK AKTIWITEITE

Ons sien uit na die volgende gebeurtenisse!

Pinkster 2020

24 – 29 Mei 2020.

Deel in Pinkster 2020 met daaglikse boodskappe aanlyn vanaf 17:00 (kyk onder Preke)

 

DIENSTE

Kom besoek gerus ons Eredienste elke Sondag (sal weer hervat na die Covid-19 Inperking)

 

Kategese 09:00-09:45 

Erediens 10:00-11:00 

Kleuter en Kinderkerk

Tydens die erediens word daar ‘n aparte diens gehou vir kleuter en kinders tot graad 4.  Bring hulle gerus na die Jeugsentrum voor die diens begin.

Koningskinders

Vir die laerskool leerders is daar elke Donderdag om 15:00 ‘n byeenkoms in die Jeugsentrum.

Gebedsbyeenkoms

Daar is ‘n gebedsbyeenkoms elke Vrydag oggend om 06:30 in die konsistorie.  Almal welkom.

EREDIENS OPNAMES

Hier is die nuutste erediens opnames

Die gelykenis van die Saaier

Die gelykenis van die Saaier

Die laaste week of wat het die saaiboere in ons omgewing begin plant, of hulle is ten minste besig om gereed te maak om te plant. Die reën moet nou net kom

Die Wonderwerk van jou Doop

Die Wonderwerk van jou Doop

Dalk ken jy die verhaal van die Hollander Corrie ten Boom en haar Christelike familie. Haar oupa Wilhelm te Boom het in 1844 naby Amsterdam

Oorlewing 101

Oorlewing 101

Verbeel jouself vir ’n oomblik jy het gaan stap en so erg verdwaal dat jy in ’n woestyn opgeïndig het. Die bottel water…